ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΛΑΡΙΣΑ 19/06/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΛΑΡΙΣΑ 19/06/2016

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ ‐ Έργο Adapt2change: Adapt agricultural production to climate change and limited water supply

To TEI Θεσσαλίας, σας προσκαλεί στο τελικό συνέδριο που διοργανώνει ως επικεφαλής του έργου «Adapt2change: Προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και τον περιορισμό των υδάτινων πόρων».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 και ώρα 9:30πμ στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Αντικείμενο του συνεδρίου θα είναι: «Τελικό Συνέδριο του έργου Adapt2Change» και προτάσεις για προσαρμογή στην νέα κοινή αγροτική πολιτική».

Καθώς η κλιµατική αλλαγή αναµένεται να επιδεινώσει την έλλειψη υδατικών πόρων, το έργο εισάγει µια καινοτόµο προσέγγιση για την ελαχιστοποίηση της ζήτησης νερού στο γεωργικό τοµέα και τη µείωση της ενεργειακής ζήτησης, µε ταυτόχρονη αποµάκρυνση της ρύπανσης από τη γεωργία, η οποία µπορεί να εφαρµοστεί σε όλη την ΕΕ, επειδή βασίζεται σε αβαθή γεωθερµική ενέργεια που είναι ευρέως διαθέσιµη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Έργου www.adapt2change.eu ή να επικοινωνήσετε με το ΤΕΙ Θεσσαλίας (Καθ. Αλέξανδρος Παπαχατζής - Συντονιστής Έργου στο τηλ: 2410 684283, e‐mail: [email protected]).