ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΖΥΓΙ, 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΖΥΓΙ, 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


adapt2change: «Προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και στους περιορισμένους υδατικούς πόρους»

LIFE 09 ENV/GR/000296

Περίοδος υλοποίησης: 01/09/2010 - 31/08/2014

Προϋπολογισμός: 2.576.548€ - συμμετοχή ΕΕ: 50%


Την Πέμπτη 10 Ιουλίου, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στο Ζύγι, στις 10.00, πραγματοποιείται εκδήλωση στα πλαίσια των κύκλων ενημέρωσης και δημοσιότητας του Έργου adapt2change «Προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και στους περιορισμένους υδατικούς πόρους» (LIFE 09 ENV/GR/000296), με θέμα: Αυτόνομα Γεωθερμικά Θερμοκήπια: Πρόοδος και Αποτελέσματα.

Το έργο adapt2change «Προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και στους περιορισμένους υδατικούς πόρους» (Adapt agricultural production to climate change and limited water supply), με προϋπολογισμό 2,5 εκ. ευρώ συγχρηματοδοτείται 50% από την Ε.Ε. κατατέθηκε το 2009 από τον καθηγητή του ΤΕΙ Θεσσαλίας, κο Αλέξανδρο Παπαχατζή και τους συνεργάτες του στον φορέα του Life+.

Στο εταιρικό σχήμα του Έργου συμμετέχει το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ της Κύπρου. Μέσα από το έργο, η ΕΕ αναγνωρίζει την αδυναμία που θα παρατηρηθεί στο εγγύς μέλλον στον πρωτογενή τομέα του Μεσογειακού χώρου αλλά και την αμεσότητα λήψης αποφάσεων που απαιτείται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να δείξει την προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και στην περιορισμένη παροχή νερού. Ειδικότερα, στοχεύει στη μείωση του νερού που χρησιμοποιείται στην αγροτική παραγωγή εισάγοντας μια μέθοδο ανακύκλωσης του νερού μέσα από ένα κλειστό, πλήρως αυτοματοποιημένο, υδροπονικό σύστημα θερμοκηπίου.

Η εξοικονόμηση του νερού επιτυγχάνεται με την κατασκευή θερμοκηπίων κλειστού τύπου για την αποφυγή διαρροών καθώς και την δυνατότητα ελέγχου του κλίματος εντός του θερμοκηπίου με την ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου αυτοματισμού. Προβλέπεται η χρήση πλήρως αυτοματοποιημένων υδροπονικών θερμοκηπίων τροποποιημένου τοξωτού τύπου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το σύστημα που ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα και στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ στο Ζύγι της Κύπρου, με δύο κλειστά πλήρως αυτοματοποιημένα θερμοκήπια με υδροπονικό σύστημα καλλιέργειας και τα πρώτα αποτελέσματα που έχουν προκύψει σε σχέση με την παραγωγή, την εξοικονόμηση νερού καθώς και την εξοικονόμηση ενέργειας για τη λειτουργία της μονάδας.

Θα πραγματοποιηθεί επίσης επιτόπια ξενάγηση και μελέτη του αυτόνομου γεωθερμικού θερμοκηπίου που λειτουργεί στο Ζύγι.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε γεωπόνους, αγρότες, ιδιοκτήτες θερμοκηπίων, και σε φορείς του Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχουν σχέση με την πρωτογενή παραγωγή και τη διαχείριση υδάτων

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Για την οργανωτική διευκόλυνση της εκδήλωσης, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Τετάρτη 09/07, στα τηλ. 22403190-99879385 (κα Νιόβη Χριστοδούλου) ή αποστέλλοντας μήνυμα στο email: europlirlar@lar.forthnet.gr.