Εκδήλωση επίδειξης για την κατασκευή του θερμοκηπίου, εγκατάσταση και διαχείριση του Θερμοκηπίου καθώς και της Ολοκληρωμένης Παραγωγής και Διαχείρισης Προστασίας – Κρήτη 17 Φεβρουαρίου 2015

Εκδήλωση επίδειξης για την κατασκευή του θερμοκηπίου, εγκατάσταση και διαχείριση του Θερμοκηπίου καθώς και της Ολοκληρωμένης Παραγωγής και Διαχείρισης Προστασίας – Κρήτη 17 Φεβρουαρίου 2015

Μια εκδήλωση επίδειξης για την κατασκευή του θερμοκηπίου, εγκατάσταση και διαχείριση του Θερμοκηπίου καθώς και της Ολοκληρωμένης Παραγωγής και Διαχείρισης Προστασίας πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη στις 17 Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή των εταίρων του έργου (ΚΕΚ Ευρωπληροφόρηση, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών και Icon).