08 Απριλίου 2016 - ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Γεωθερμία και αγροτική παραγωγή: καινοτόμες πρακτικές»

08 Απριλίου 2016 - ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Γεωθερμία και αγροτική παραγωγή: καινοτόμες πρακτικές»

Το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου LIFE Adapt2change "Adapt Agricultural Production to climatechange and limited water supplies" διοργανώνει στις 08 Απριλίου 2016 και ώρα 15:30 ημερίδα με θέμα: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ».

Η ημερίδα βασίζεται στη θεώρηση ότι «Κάθε αγρότης έχει στην διάθεσή του και από μία πετρελαιοπηγή».

Κατά την διάρκεια της ημερίδας θα γίνει πρακτική προσέγγιση της κλιματικής αλλαγής δίνοντας έμφαση στις απαιτήσεις της ορθής διαχείρισης των Υδατικών πόρων και της Ενέργειας στη γεωργία. Συγκεκριμένα, θα γίνουν παρουσιάσεις σχετικά με την ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων στη βάση των νέων δεδομένων που διαμορφώνει η κλιματική αλλαγή και θα παρουσιαστούν προτάσεις για αυτόνομα γεωθερμικά θερμοκήπια. Επίσης, θα παρουσιαστούν οι στόχοι και τα αποτελέσματα της εφαρμογής των πρότυπων γεωθερμικών θερμοκηπίων στο έργο Adapt2change, ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής καθώς και τεχνολογίες και αυτοματισμοί που χρησιμοποιήθηκαν στα αυτόνομα γεωθερμικά θερμοκήπια και καινοτόμες πρακτικές που εφαρμόστηκαν με τη χρήση της γεωθερμίας στην γεωργική παραγωγή.

Τέλος, θα γίνει ανάλυση των μεθόδων αξιοποίησης της αβαθούς γεωθερμίας στον πρωτογενή τομέα και θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα παραδείγματα γεωθερμικών εφαρμογών. Επιπλέον, θα γίνει θερμοενεργειακή προσέγγιση των υπόγειων υδροταμιευτήρων και θα παρουσιαστούν τα σχετικά αποτελέσματα σε επίπεδο βελτίωσης της παραγωγικότητας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα.