ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στο σχετικό παραδοτέο αναδεικνύονται τα την επιτεύγματα του έργου, όσον αφορά τον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και υδάτινων πόρων, την καταγραφή της αύξησης της παραγωγής προϊόντων και της μειωμένης χρήσης λιπασμάτων καθώς και την βιωσιμότητα της επένδυσης σύγχρονων θερμοκηπίων στην αγροτική παραγωγή.


Υπεύθυνος Παραδοτέου: ICON

Συμμετοχή-Συνεισφορά: ΤΕΙ Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Έμμεση Συμμετοχή: ΤΕΙ Πειραιώς