Πρακτικός Οδηγός Θερμοκηπίων (Προσχέδιο)

Πρακτικός Οδηγός Θερμοκηπίων (Προσχέδιο)

Ο Πρακτικός οδηγός για τη σχεδίαση και υλοποίηση του θερμοκηπίου και το σύστημα ανακύκλωσης του νερού παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για διαχειριστές θερμοκηπίων και μελλοντικούς επενδυτές που μπορεί να θέλουν να εφαρμόσουν το ίδιο έργο στο μέλλον. Μέσα από την παρουσίαση των τεχνικών πληροφοριών σχετικά με το σχεδιασμό του πρωτότυπου συστήματος, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, την τεχνική και την ασφάλεια των ελέγχων, ο οδηγός αυτός παρέχει πληροφορίες για να βοηθήσουν το προσωπικό ελέγχου στον έλεγχο των κατασκευασμένων συστημάτων. Οι βοηθητικοί πίνακες και κατάλογοι που πλαισιώνουν την έκθεση, έχουν ως στόχο την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων και τη διευκόλυνση της οπτικής επιθεώρησης των θερμοκηπιακών κατασκευών και του εξοπλισμού.

Η ανεπτυγμένη μεθοδολογία ελέγχου, οι τεχνικές και οι λίστες ελέγχου έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν την παρακολούθηση της ποιότητας των εγκαταστάσεων και για να παρέχουν στους διαχειριστές θερμοκηπίων τα εργαλεία και την ευκαιρία να βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις τους.

Ο οδηγός παρέχει στους τρέχοντες διαχειριστές, επιθεωρητές και μηχανικούς θερμοκηπίων, καθώς και στους μελλοντικούς επενδυτές, πληροφορίες για την κατανόηση και τον έλεγχο αυτού του τύπου πρωτοτύπου - κλειστού τύπου - εγκαταστάσεων θερμοκηπίων, με επίκεντρο την καλή λειτουργία των υποσυστημάτων τους και την παροχή ισχυρών εργαλείων για τον εντοπισμό τυχόν αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές που μπορεί να οδηγήσουν σε αποτυχία υποσυστημάτων, τίθοντας σε κίνδυνο τη συνολική υλοποίηση του έργου.

Κάντε κλικ στην εικόνα εξωφύλλου για να κατεβάσετε τον πλήρη οδηγό.


Practical Guide for Greenhouse Final Draft Version