Σχέδιο Αυτοματισμού Πρωτοτύπου

Σχέδιο Αυτοματισμού Πρωτοτύπου

Τέσσερα θερμοκήπια έχουν σχεδιαστεί κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου Αdapt2change, δύο στην Ελλάδα και δύο στην Κύπρο. Τα σχέδια αυτά περιγράφουν το αυτόματο σύστημα κεντρικού ελέγχου της κάθε εγκατάστασης, που αποτελείται από το κεντρικό σύστημα θερμοκηπίου και το υποσύστημα Αυτοματισμού. Επίσης, παρουσιάζεται διαγραμματικά ο τρόπος εγκατάστασης των υποσυστημάτων.

Υπεύθυνος Παραδοτέου: ΤΕΙ Πειραιώς

Συμμετοχή-Συνεισφορά: Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, TEI Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


Prototype Automation Design Plan