Πρωτότυπα Σχέδια Γεωθερμίας

Πρωτότυπα Σχέδια Γεωθερμίας

Σε αυτό τον οδηγό υπάρχει η περιγραφή του συστήματος γεωθερμίας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές του. Η λειτουργία του συστήματος αναμένεται να παρέχει την αναγκαία ψύξη και τα φορτία θέρμανσης στις εγκαταστάσεις των θερμοκηπίων. Η εγκατάσταση των γεωθερμικών συστημάτων απαιτεί γεωτρήσεις και χωματουργικές εργασίες για την εγκατάσταση του εξωτερικού κυκλώματος του γεωθερμικού εναλλάκτη θερμότητας και την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως η γεωθερμική αντλία θερμότητας και ο συνοδευτικός εξοπλισμός του.

Υπεύθυνος Παραδοτέου: Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών & TEI Θεσσαλίας

Συμμετοχή-Συνεισφορά: ICON, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


Prototype Geothermal Plans