Σχέδια Πρωτότυπου Θερμοκηπίου

Σχέδια Πρωτότυπου Θερμοκηπίου

Τα σχέδια του πρωτότυπου θερμοκηπίου περιλαμβάνουν τις τεχνικές προδιαγραφές και διαστάσεις της κάθε μονάδας. Οι δύο μονάδες (Α και Β) έχουν τις ίδιες διαστάσεις και συστήματα ενώ η τρίτη μονάδα (Γ) στεγάζει το μηχανολογικό εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, το σύστημα υδροπονίας και την παροχή θρεπτικών συστατικών καθώς και τον κεντρικό υπολογιστή και το PLC που ελέγχει το θερμοκήπιο.

Υπεύθυνος Παραδοτέου: Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, & TEI Θεσσαλίας

Συμμετοχή-Συνεισφορά: ΤΕΙ Πειραιώς


Prototype Greenhouse Plans