ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Το παραδοτέο πραγματοποιεί μία επισκόπηση του εγκατεστημένου γεωθερμικού συστήματος, περιγράφει τις αρχές λειτουργίας του, παρουσιάζει τα τεχνικά του χαρακτηριστικά ενώ παράλληλα παρουσιάζει και άλλες πιθανές παρόμοιες λύσεις. Παρουσιάζεται η μέθοδος εγκατάστασης του συστήματος, επεξηγηματικά σχέδια και εικόνες, η δυναμικότητα του συστήματος, καθώς και τα αναλυτικά σενάρια λειτουργίας του συστήματος (θερινό-χειμερινό). Παρουσιάζονται και εν συντομία πιθανά προβλήματα αλλά και η μέθοδος αντιμετώπισης τους.


Υπεύθυνος Παραδοτέου: ICON

Συμμετοχή-Συνεισφορά: ΤΕΙ Θεσσαλίας, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών