Συνέδριο: Νέες Τεχνολογίες στη σύγχρονη γεωργία: Τεχνολογίες παραγωγής θερμοκηπιακών προϊόντων με μειωμένες εισροές

Συνέδριο: Νέες Τεχνολογίες στη σύγχρονη γεωργία: Τεχνολογίες παραγωγής θερμοκηπιακών προϊόντων με μειωμένες εισροές

Adapt2Change: Νέες Τεχνολογίες στη σύγχρονη γεωργία: Τεχνολογίες παραγωγής θερμοκηπιακών προϊόντων με μειωμένες εισροές

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, ώρα 15:00

Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (οδός Φυτόκου, Βόλος)


15:00 Έναρξη - χαιρετισμοί

15:30 Τεχνολογίες ρύθμισης του κλίματος των θερμοκηπίων - Η περίπτωση του κλειστού θερμοκηπίου • Κωνσταντίνος Κίττας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

16:00 Τεχνολογίες παραγωγής λαχανοκομικών στα θερμοκήπια • Δημήτριος Σάββας, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

16:30 Βιωσιμότητα θερμοκηπιακών επιχειρήσεων • Αθανάσιος Σαπουνάς, Agrostis

17:00 Συζήτηση

17:30 Ελαφρύ γεύμα


Πληροφορίες: Καθηγητής Κωνσταντίνος Κίττας | 2421093160