ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Σεμινάριο με θέμα τα «Γεωθερμικά και Υδατικά Αυτόνομα Θερμοκήπια» πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό κέντρο Νικόλαος Γερμανός στις 30 Ιανουαρίου 2014.