Εκδήλωση στα Τρίκαλα - 10 Ιουνίου 2014

Εκδήλωση στα Τρίκαλα - 10 Ιουνίου 2014

Εκδήλωση επίδειξης κατασκευής θερμοκηπίου, εγκατάστασης Γεωθερμικού συστήματος και διαχείρισης θερμοκηπίου & Ολοκληρωμένης Παραγωγής και Προστασία