Επιμορφωτικές Επισκέψεις στα θερμοκήπια στο Ζύγι, Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2012

Επιμορφωτικές Επισκέψεις στα θερμοκήπια στο Ζύγι, Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2012

Επισκέψεις στο θερμοκήπια στο Ζύγι πραγματοποιήθηκαν κατά από Δημοτικό Σχολείο στις 19 Οκτωβρίου 2012, από το Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο Λάρνακας στις 7 Νοεμβρίου 2012, και από την IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) στις 24 Σεπτεμβρίου 2012. Συγκεκριμένα, τα θερμοκήπια επισκέφθηκαν συμμετέχοντες στο συνέδριο της IFOAM στην Κύπρο με θέμα «Το μέλλον της γεωργίας στην εποχή της κλιματικής αλλαγής και της λειψυδρίας. Προσεγγίσεις αγροτικής ανάπτυξης και βιώσιμης γεωργίας για Μεσογειακές και άλλες περιοχές», το οποίο σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο του έργου Adapt2Change.