ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ, 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ, 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στην Αγιά εκδήλωση του Έργου adapt2change με θέμα: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.