ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ, 19 ΜΑΙΟΥ 2016

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ, 19 ΜΑΙΟΥ 2016

Την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» στα Φάρσαλα, στα πλαίσια της Δράσης 5, Ενέργεια 3 «σεμινάρια μεταφοράς τεχνογνωσίας» (Knowledge Transfer (KT) Seminar) του Έργου Adapt2Change.