ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ, 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ, 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στα Φάρσαλα εκδήλωση του Έργου adapt2change με θέμα: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.