ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Εκδήλωση με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2016 στο πλαίσιο της Δράσης 4 του έργου Adapt2Change.