ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ, 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ, 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Εκδήλωση με τίτλο «Αυτόνομα Γεωθερμικά Θερμοκήπια» πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 04 Φεβρουαρίου 2016 στο πλαίσιο της Δράσης 4 (Roadshow seminars) του έργου Adapt2Change.