ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ, 27 MAIOY 2016

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ, 27 MAIOY 2016

Εκδήλωση με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016 στο πλαίσιο της Δράσης 4 του έργου Adapt2Change.