ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ, 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ, 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Εκδήλωση με τίτλο «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015 στο πλαίσιο της Δράσης 5 του έργου Adapt2Change.