ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ, Δ. ΤΕΜΠΩΝ, 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ, Δ. ΤΕΜΠΩΝ, 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Εκδήλωση με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016 στο πλαίσιο της Δράσης 5 του έργου Adapt2Change στο Μακρυχώρι Δήμου Τεμπών.