ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΡΨΙΘΕΑ, 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΡΨΙΘΕΑ, 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Εκδήλωση με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 στο πλαίσιο της Δράσης 5 του έργου Adapt2Change στην Τερψιθέα Δήμου Λάρισας.