ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ, 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ, 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Σοφάδων εκδήλωση του Έργου adapt2change με θέμα: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.