ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ, 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ, 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Την Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο Βόλο εκδήλωση του Έργου adapt2change με θέμα: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.