ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΛΑΡΙΣΑ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΛΑΡΙΣΑ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Το τελικό συνέδριο του έργου Adapt2change με αντικείμενο «Προτάσεις για προσαρμογή στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική» πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016.