ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Διάλεξη με τίτλο «Adapt2Change: Τεχνολογίες παραγωγής θερμοκηπιακών προϊόντων με μειωμένες εισροές. Η περίπτωση του ημίκλειστου θερμοκηπίου» διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών την Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2016