Ημερίδα - Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 - Φιλοθέη Άρτας

Ημερίδα - Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 - Φιλοθέη Άρτας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε τη Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012, στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ στην Φιλοθέη Άρτας, στην εκδήλωση που πραγματοποιείται στα πλαίσια των κύκλων ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων του Έργου adapt2change «Προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και στους περιορισμένους υδατικούς πόρους» (LIFE 09 ENV/GR/000296).

ΘΕΜΑ: βιώσιμη γεωργική παραγωγή προσαρμοσμένη στις αλλαγές του κλίματος και των υδρομετεωρολογικών χωρικών και ποσοτικών μεταβολών που οδηγούν σε περιορισμό των διαθέσιμων υδατικών πόρων.

Ώρα προσέλευσης : 15.30 - λήξη εκδήλωσης: 20.00

Πληροφορίες: 26510 71352, κα Θεοχάρη Ερικα


Επισυναπτώμενα Αρχεία