Άρθρα στον Τύπο

Άρθρα στον Τύπο

realplanet.pdf

realplanet.pdf

Μεταφορά Αρχείου
Στο Περιοδικό «Γεωργικά Νέα» παρουσιάζεται το έργο Adapt2change.

Στο Περιοδικό «Γεωργικά Νέα» παρουσιάζεται το έργο Adapt2change.

Μεταφορά Αρχείου
Πρωτοσέλιδο εφημερίδας "Ελευθερία" στις 7 Φεβρουαρίου 2014

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας "Ελευθερία" στις 7 Φεβρουαρίου 2014

Μεταφορά Αρχείου
Δημοσιευμένο άρθρο στο περιοδικό "Γεωργικά Νέα" (Τεύχος Μαρτίου 2012)

Δημοσιευμένο άρθρο στο περιοδικό "Γεωργικά Νέα" (Τεύχος Μαρτίου 2012)

Μεταφορά Αρχείου
Δημοσιευμένο άρθρο στην εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος" στις 4 Μαρτίου 2011

Δημοσιευμένο άρθρο στην εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος" στις 4 Μαρτίου 2011

Μεταφορά Αρχείου
Δημοσιευμένο άρθρο στην εφημερίδα "Real Planet" στις 6 Φεβρουαρίου 2011

Δημοσιευμένο άρθρο στην εφημερίδα "Real Planet" στις 6 Φεβρουαρίου 2011

Μεταφορά Αρχείου
Δημοσιευμένο άρθρο στην εφημερίδα "Ελευθερία" στις 10 Ιανουαρίου 2011

Δημοσιευμένο άρθρο στην εφημερίδα "Ελευθερία" στις 10 Ιανουαρίου 2011

Μεταφορά Αρχείου
Δημοσιευμένο άρθρο στην εφημερίδα "Ελευθερία" στις 22 Σεπτεμβρίου 2010

Δημοσιευμένο άρθρο στην εφημερίδα "Ελευθερία" στις 22 Σεπτεμβρίου 2010

Μεταφορά Αρχείου
Δημοσιευμένο άρθρο στην εφημερίδα "Κόσμος Λάρισα" στις 22 Σεπτεμβρίου 2010

Δημοσιευμένο άρθρο στην εφημερίδα "Κόσμος Λάρισα" στις 22 Σεπτεμβρίου 2010

Μεταφορά Αρχείου