Εκδήλωση στα Ιωάννινα, 16 Νοεμβρίου 2012

Εκδήλωση στα Ιωάννινα, 16 Νοεμβρίου 2012

«Προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και στους περιορισμένους υδατικούς πόρους»

Κύκλοι ενημέρωσης του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών που παράγουνκαι εφαρμόζουν πολιτικές σχετικές με το περιβάλλον και τη γεωργία


ΘΕΜΑ: Βιώσιμη γεωργική παραγωγή προσαρμοσμένη στις αλλαγές του κλίματος και των υδρομετεωρολογικών χωρικών και ποσοτικών μεταβολών που οδηγούν σε περιορισμό των διαθέσιμων υδατικών πόρων


Πρόγραμμα

15.30 Προσέλευση

15.45 Χαιρετισμός του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου, κου Α. Καχριμάνη

16.00 Παρουσίαση του adapt2change, Εύα Κοσμανίδου, στέλεχος Έργου

16.15 «Η κλιματική αλλαγή, αντιμέτωποι με τις συνέπειες» Γιάννης Ζελοβίτης, PhD Γεωπόνος

16.30 «Οι ανθρώπινες αξίες και στάσεις που επηρεάζουν το περιβάλλον» Κωνσταντίνα Καστάνη, MSc περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

16.45 Διάλειμμα

17.15 Οργάνωση workshop σε 2-3 ομάδες: αντιλήψεις που επηρεάζουν τις πολιτικές για το περιβάλλον και τη γεωργία στη περιφέρεια Ηπείρου

20.00 Συμπεράσματα

20.30 Λήξη της εκδήλωσης


Επισυναπτώμενα Αρχεία